Нелоялна конкуренция в България

Ограничаването на нелоялната конкуренция произтича от член 10bis и член 10ter от Парижката конвенция. Първоначално замислено като мярка за защита на индустриалната собственост, понятието за нелоялна конкуренция в наши дни е придобило много по-широко значение.,С течение на времето правните системи са го надградили, като се стига до разбирането, че мястото на правото, свързано с нелоялната конкуренция, е някъде между конкурентното право, правото на интелектуалната собственост и защитата на потребителя, но същевременно е отделно от тях. В днешно време понятието за нелоялна конкуренция обхваща широка палитра от различни национални правила, които се свързват с идеята за търговска добросъвестност между конкурентите в техните търговски и потребителски отношения.  По същия начин българската правна система посочва добросъвестните търговски практики като основна ценност, която следва да бъде защитена посредством забраната за нелоялната конкуренция.

При осъществяване на Вашата стопанска дейност адвокатите на Делчев и партньори могат да Ви посъветват във връзка с всяко действие или бездействие, което може да влиза в противоречие с добросъвестните търговски практики. Ние можем да Ви консултираме относно следното:

  • обща забрана за нелоялна конкуренция в България;
  • въвеждане в заблуждение в България;
  • заблуждаваща и сравнителна реклама в България;
  • имитация в България;
  • нелоялно привличане на клиенти в България;
  • разкриване на производствена и търговска тайна в България;
  • представителство пред националния регулатор и съда в България.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.