Промени в отговорността на трети лица за данъци и осигуровкиОтговорност при скрито разпределение на печалба

Собствениците на капитала, които са получили скрито разпределение на печалбата отговарят за неплатените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски на юридическото лице за периода, в който са притежавали това качество.

Отговорността е до размера на полученото под формата на скрито разпределение на печалба.

Ако скритото разпределение на печалба е декларирано, то тогава за тези лица не следва да възникне отговорност за данъчните и осигурителни задължения.

***

Делчев и Партньори

Настоящият Данъчен Бюлетин е изготвен единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.