Immobilienrecht

След падането на комунизма през 1989 г., България навлезе в болезнената и непредвидима фаза на преход от държавна към пазарна икономика. В рамките на само няколко години правото на собственост върху недвижими имоти беше прехвърлено от държавата към частни собственици по силата на редица закони за приватизация. Държавната  и общиснката собственост се приватизираха чрез директни продажби или масови приватизационни програми. Наскоро приватизираните дружества допълнително „отчуждиха” недвижими имоти в стремежа си да съберат така нужни финансови ресурси. От 1989 г. до днес собствеността върху недвижимите имоти в България се е изменила напълно.

Голямата смяна на собственост беше придружена от развиващо се и често противоречиво законодателство. Българските вещни закони преминаха през драстични изменения, породени от нуждата за пазарно ориентирано вещноправно законодателство. Тези промени в законите, а и в обществото като цяло, за съжаление създават основания за пораждането на вещноправни спорове, чести промени в статута на земята, неясноти и други проблеми.

Юристите на „Делчев и партньори”, занимаващи се с вещно право предоставят цялостно обслужване на клиенти, търсещи да закупят или продадат имот в България, развиващи проекти или участващи в съвместни предприятия. Доверете ни се и няма да съжалявате.

Юридическите ни услуги в областта на недвижимите имоти са изпитани и качествени. Ние вярваме, че вещното право може да се практикува ефективно единствено от специалисти, които разбират културния и езиковия контекст, в който се предоставя консултацията.

Практиката на „Делчев и партньори” в областта на вещното право включва всички аспекти на правото, свързани със собствеността и използването на земя и сгради, включително:

  • юридически услуги свързани с вещното право в България;
  • придобиване на недвижими имоти в България;
  • такси за прехвърляне на недвижими имати в България;
  • ДДС върху недвижими имоти в България;
  • данък върху недвижими имоти в България.

 

 

===================================================================================

Delchev & Partners ist eine erstklassige auf Handelsbeziehungen spezialisierte Anwaltskanzlei mit Büros in Sofia und Plovdiv, Bulgarien. Wir bieten multinationalen Unternehmen in Bulgarien, ausländischen und bulgarischen Unternehmen, lokalen Unternehmern, Nichtregierungsorganisationen und Einzelpersonen umfassende Rechtsdienstleistungen, Steuerberatung und Unterstützung an. Unsere erfahrenen Anwälte und Steuerberater unterstützen Sie und Ihr Unternehmen mit hochwertigem Fachwissen in allen Rechts- oder Steuerangelegenheiten in Bulgarien.