Tax Alert – Changes to Tax and Social Security Procedure Code (Exchange of Information) (BG)Задължителен Автоматичен Обмен на Финансова Информация в ОбласттанаДанъчното в Областта на Данъчното Облагане

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

(в сила от 1 януари 2016)

 

Въведение; Цел и Предмет на ОбменанаИнформация Обмена на Информация

Въведение

Държавите/юрисдикциите ще бъдат задължени автоматичнои системнода обменят информация относно финансови сметки.

България ще започне да обменя тази информация от 1 януари 2016.

Цел на Обмена на Информация

Информацията, получена посредством обмена, може да бъде използвана за установяване и събиране на данъчни задължения.

Предмет на Обмена на Информация