Legal Alert – New Paid Leave for Adopting a Child Aged 2 to 5ДОПЪЛНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА

( в сила от 01 ЯНУАРИ 2014Г.) 

 

В Държавен вестник, брой № 104/2013г., е обнародван Закон за допълнение на Кодекса на труда. С него се въвежда нов вид платен отпуск за лица-осиновители, които са заети по трудово правоотношение – отпуск при осиновяване на дете на възраст от 2 до 5 години. Новите законови разпоредби влизат в сила от 01.01.2014г.

Цел на новия вид отпуск 

Въвеждането на правото на отпуск при осиновяване на дете на възраст от 2 до 5 години има за цел да създаде възможност за адаптация за определен период от време между осиновеното дете и неговите нови родители (осиновителите).

Условия и размер на отпуска 

При сега действащото трудово законодателство при осиновяване на дете осиновителите могат да се ползват от два вида платен отпуск – отпуск поради бременност, раждане и осиновяване за деца до 1-годишна възраст и допълнителния отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст.

Право на новия вид платен отпуск има само работничка/служителка, която осинови дете от 2- до 5-годишна възраст. Горната възрастова граница от 5 години е въведена с оглед на това, че след тази възраст детето задължително следва да посещава групите за предучилищна подготовка.

Правото на отпуск възниква единствено при условията на пълно осиновяване.

Размерът на новия отпуск е 365 календарни дни от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст.