Адвокатско дружество Делчев и Партньори

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения.

Делчев и Партньори предоставя пълния спектър от адвокатски, правни и данъчни услуги и решения на международни корпорации с бизнес в България, на чуждестранни компании, български фирми и търговски дружества, на местни предприемачи, на неправителствени организации и физически лица.

Нашите опитни адвокати, юристи и данъчни консултанти ще ви съдействат по всякакви правни и данъчни въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени.


Ние създаваме

Vertical Agreements in Bulgaria

Делчев и Партньори с особена гордостта съобщава за излизането от печат на българската книга „Вертикални споразумения, ЕС – България” (“Vertical Agreements, EU – Bulgaria”), чийто съавтор е нашият колега Иван Маринов. Това е първата българска книга, която разглежда търговските и конкурентните аспекти на вертикалните споразумения съгласно конкурентното право на ЕС и националното конкурентно право. Това не само е първото по рода си подобно издание в България, но то също така е част и от първата вълна на един неповторим пан-европейски проект, в центъра на който стои издаваната от Oxford University Press монография „Vertical Agreements in EU Competition Law” с автори Frank Wijckmans и Filip Tuytschaever. Проектът включва около двадесет държави членки с техните собствени национални издания. Проектът и книгата бяха представени на специална конференция, състояла се в Брюксел на 3 май 2018 г., която беше открита от белгийския министър на правосъдието. Основен лектор на нея бе Lucas Peeperkorn, главен експерт по политика на конкуренцията към Европейската комисия (ГД „Конкуренция”). За повече информация относно проекта и книгата кликнете тук:
Прочети повече за този проект

Ние се свързвамеДелчев & Партньори стана част от ново пан-европейско семейство, вдъхновено от contrast (https://www.contrast-law.be/). За нас е особена чест и привилегия да приемем ръката, подадена от contrast, като се присъединим към the Distribution Law Center (DLC) (https://www.distributionlawcenter.com/), обединяващ 27 юрисдикции в Европа и посветен на това да направи знанието за вертикалните споразумения практически по-достъпно.