Вещно право в България

Работата за клиенти-инвеститори е основната и най-важна дейност на нашия екип по вещно право.

Разполагаме с експертиза във всички аспекти на вещното право и можем да обслужим всички изисквания на нашите клиенти, инвестиращи в недвижими имоти. Опитът ни обхваща не само подготовката на обикновени продажби, придобивания и наеми, но също и подготовката на сложни сделки, както и консултации относно структурирането и финансирането на такива сделки. Екипът ни по вещно право работи в тясно сътрудничество с експертите ни по данъчно право, за да Ви предоставим работещо решение, което да отговаря на всички Ваши изисквания и да покрива всички аспекти на Вашата сделка.

По-конкретно, работата ни в тази сфера включва:

  • Изготвяне на правни анализи, свързани с предстоящи покупко-продажби или наеми на недвижими имоти;
  • Изготвяне на договори за продажба;
  • Изготвяне на краткосрочни или дългосрочни договори за наем;
  • Предоставяне на съвети относно организацията на процесите по проектиране и строителство;
  • Изготвяне на договори за строителство;
  • Изготвяне на договори за проектиране;
  • Преглед и изготвяне на договори за строителен надзор;
  • Организиране и подготовка на сделки, които изискват плащане по доверителна сметка;

Предоставяне на данъчни съвети по всички аспекти на сделките с недвижими имоти.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.