Области на дейност

Екипът на Адвокатско дружество „Делчев и партньори“ има богат опит и може да предложи консултации по отношение на широк спектър от правни проблеми, пред които е изправен бизнесът в България. Юристите ни разполагат с разнообразна и обширна практика по предоставяне на пълен набор от правни и данъчни услуги в България, със специфичен фокус върху изброените области на дейност.

 

 

=====================================================================================================

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествени правни и данъчни услуги по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нас се доверяват множество мултинационални корпорации с бизнес в България, чуждестранни компании, български фирми и дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.