Разрешаване на спорове в България

Делчев и партньори ще Ви помогнат в предотвратяването, провеждането, защитата и разрешаването на търговски спорове в България чрез предприемането на необходимите правни действия пред държавен съд, при медиация или арбитраж.

Съдебни спорове

Без значение дали Вие сте национален, чуждестранен или мултинационален бизнес или държавна институция, Делчев и партньори могат да Ви помогнат и представляват при разрешаването на всякакъв вид търговски спорове в България чрез предприемането на необходимите съдебни действия.

Международен арбитраж

Тъй като бизнесът все повече се осъществява на международно ниво между страни с различни националности, международният арбитраж се е превърнал във важен метод за разрешаване на спорове. Много компании предпочитат техните спорове да бъдат решени чрез арбитри пред това права и задължения им да бъдат определяни от местния съд на едната страна. Арбитражните решения е и много по-лесно да бъдат изпълнени в друга държава в сравнение със съдебните решения.

Нашите адвокати, занимаващи се с арбитражно представителство в България, ще ви помогнат при разрешаването на вашите правни спорове и конфликти.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.