Дружествено право и търговски сделки в България

Делчев и партньори e българско адвокатскo дружество, което обслужва предимно корпоративни клиенти. Нашият отдаден екип от специалисти в областта на дружественото право и търговските сделки подпомага клиенти както в текущите им ежедневни бизнес и търговски начинания, включващи обичайните договори, така и при изграждане на стратегически взаимотношения и партньорства.

Работата ни в тази област включва:

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно корпоративно и фирмено обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно правно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни корпоративни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.