Интелектуална собственост в България

В основата на нестихващите човешки усилия и стремежи към прогрес винаги са стояли и винаги ще стоят човешкото творчество и изобретателност. Днешната представа за интелектуална собственост е неразривно свързана с идеята за правните и икономически измерения на правата на всички тези, които дръзват да създават, изпълняват или изобретяват.

Правните консултанти на Делчев и партньори притежават богат опит при защитата на правото на интелектуална собственост в България и могат да Ви помогнат в редица процедури и разрешаването на правни спорове, свързани с:

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно корпоративно и фирмено обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно правно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни корпоративни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.