Сливания и придобивания

Делчев и Партньори представлява купувачи, продавачи и консултанти при планиране, договаряне и извършване на сливания и придобивания на компании в България. Когато нашата адвокатска кантора се занимава със сливания и придобивания, екипът ни от юристи включва различни специалисти (напр. конкуренция, данъци, недвижими имоти, интелектуална собственост, околната среда, трудово право и пр.), за да се гарантира безпроблемното изпълнение на сложните заданията за сливания и придобивания. Ние се заемаме с всяка подобна сделка с дълбоко разбиране за индустрията на нашия клиент, за бизнес контекста и за стремежите на участващите в сделката страни. Това знание ни позволява да структурираме сделките, така че да постигнем бизнес целите на нашите клиенти и да предвидим и решим въпросите, появяващи се  в процеса на работа.

Работата ни в областта включва:

  • Правни и данъчни проверки (дю дилиджънс);
  • Сливания;
  • Придобивания;
  • Корпоративно преструктуриране;
  • Съвместни предприятия;
  • Стратегически съюзи.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.