Медия и забавление

Комбинацията от глобализация и конвергенция драстично измениха медийното пространство, разбивайки традиционните бизнес модели и водейки до нови трансмедийни предизвикателства и трансгранични възможности  в областта на използването и разпространението на съдържание.

Нашата практика е развита в унисон с новата медийна епоха. Помагали сме на много клиенти да се адаптират и да се възползват от нови бизнес възможности, навигирайки ги внимателно по често неотъпкания им път през множеството сложни търговски и юридически проблеми.

Гордеем се, че при нас работят правни консултанти, притежаващи дълбоки познания в сферата на медийната и рекламната индустрия в България. Опитът ни с клиенти в този сектор включва следните области:

  • Споразумения за програмиране и придобиване на права;
  • Консултации относно търговските, конкурентните и регулаторните аспекти на създаването на канали и разпространението им;
  • Въпроси, свързани с трансгранично лицензиране;
  • Въпроси, свързани с реклама и спонсорството.

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.