Частни клиенти

Практиката на Делчев и партньори с частни клиенти съдейства на лица, управляващи значителни по размер активи. Нашите услуги, които са предимно данъчно-ориентирани, включват:

  • мениджмънт и планиране на приемственост в частни бизнеси;
  • вътрешно и международно данъчно планиране;
  • преструктуриране;
  • управление на имущество и прехвърляне на средства.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.