Трудово право в България

Практиката на Делчев и партньори в областа на трудовото право включва следните области:

  • общи трудовоправни консултации;
  • мобилност на служители;
  • процесуално представителство по трудови дела;
  • програми за възнаграждения на ръководни кадри и социални придобивки за служители;
  • прекратяване на трудови договори, включително уволнения.

Общи трудовоправни консултации

Нашите трудовоправни консултанти са отдадени на това да подпомагат работодателите да стават все по-проактивни в областтта на трудовите отношения с цел предотвратяване на правни несъответствия преди възникването им и спазване на задълженията, възникващи от трудовото законодателство. Част от направленията, в които нашите специалисти предоставят консултации, включват споразумения за прекратяване на трудови договори, алтернативни способи за разрешаване на спорове, трудови договори. Нашата кантора може да окаже съдействие и по трудовоправни въпроси като масови уволнения, съкращаване в щата, due diligence относно изпълнението на трудовоправни задължения при корпоративни придобивания.

Мобилност на служители

Мултинационалните компании са глобални работодатели. Делчев и партньори може да подпомогне мултинационалните дружества при преместване на ръководен и специализиран персонал за работа в България. Услугите на трудовоправния ни екип може да улеснят командироването на чужденци в България и разрешаване на въпросите, свързани с тяхното пребиваване, заетост, данъчно облагане и социално осигуряване. Дружеството ни си партнира с вътрешни консултанти (юрисконсулти и правни отдели) и ръководители човешки ресурси при разбработване и прилагане на креативни решения.

Трудовоправни съдебни спорове

В случай че не може да бъде постигнато доброволно и приемливо за двете страни разрешаване на трудов спор, ние можем да Ви помогнем да предявите и защитите правата си в рамките на съдебно производство, като ви представляваме и подпомагаме във всички етапи на съдебния процес.

Програми за възнаграждения на ръководни кадри и социални придобивки за служители

Делчев и партньори работи с работодатели от цяла България във връзка с разработването, внедряването и администрирането на всички видове социални придобивки за служители и на програми на възнаграждения на ръководните кадри в съответствие с разпоредбите на българското трудово право.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.