Преструктуриране на бизнеса в България

Бизнесът достига до нуждата от преструктуриране по различни причини – съкращаване на бюджета, оптимизация на операциите, закриване на бизнеса, изкупуване, препозициониране, смяна на собствеността, преструктуриране на дълга и т.н.

При преструктуриране постигането на целите на клиента изисква прилагането на различни правни инструменти и техники, които не биват обичайно използвани в ежедневните търговски операции. Много често, най-голямото предизвикателство е преструктурирането да се осъществи по начин, който не води до данъчно облагане. Ето защо ние от Делчев и Партньори винаги съчетаваме заданието за преструктуриране с внимателен данъчен анализ на възможните данъчни последици.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.