Фармацевтично право

Адвокатско дружество „Делчев и партньори” има богат опит в сферата на Фармацевтичното право (лекарствени продукти и медицински изделия). Нашите юристи предоставят правни консултации във връзка с приложението на Закона за медицинските изделия и Регламент (ЕС) 2017/745 на Европейския парламент и на Съвета от 5 Април 2017 г. за медицинските изделия. Нашият опит включва представителство пред Изпълнителна агенция по лекарствата във връзка с регистрация на производители и търговци на едро на медицински изделия. Предоставяме правни съвети по отношение на търговия на дребно и електронна търговия на фармацевтични продукти и медицински изделия. Нашият екип подпомага клиентите ни във връзка с провеждането на клинични изпитвания, имаме опит в прегледа на договори за проучвания, както и обжалване на санкции, наложени от българските регулаторни органи.

 

 

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.