Енергийни и природни ресурси

Нашата кантора представлява български и чуждестранни клиенти, занимаващи се с всичко свързано със сектор енергетика и производство, доставка и предаване на енергия, финансиране и експлоатация на възобновяеми енергийни активи и свързаната инфраструктура, добив, финансиране, търговия и разпространение на природни ресурси в  България.

Опитът ни с клиенти в този сектор включва следните области:

  • дю дилиджънс;
  • преговори и изготвяне на инженерни и търговски споразумения и споразумения за възлагане на обществени поръчки, свързани със строежа на нови електроцентрали;
  • консултации по проекти за възобновяеми източници на енергия, включително определяне и придобиване на място за строеж, планиране, издаване на разрешителни, присъединяване към разпределителните мрежи, проектиране, строителство, експлоатация и поддръжка, доставка и изкупуване на гориво и суровина.

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси от търговско право, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно правно и данъчно консултиране и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.