ДДС представителство и ДДС агентство в България

Европейски или неевропейски бизнеси, които не са установени за данъчни цели в България, може да се нуждаят или да са задължени по закон да се регистрират за целите на ДДС. Неевропейските бизнеси се нуждаят от български акредитиран представител, за да се регистрират по ЗДДС.

Делчев и Партньори предоставя  текущи услуги по ДДС представителство и агентство на много голям брой чуждестранни дружества, които или имат бизнес в България, или краткосрочни проекти, или извършват продажби от разстояние, или имат български дъщерни дружества и се нуждаят от външно обслужване на техните ДДС задълженията.

Услугите на Делчев и Партньори във връзка с изпълнението на ДДС задълженията включват:

  • изготвяне и подаване на ДДС отчети – ДДС справки-декларации, ДДС дневници за покупки и продажби, VIES декларации;
  • изготвяне и подаване на Интрастат отчети;
  • помощ при ДДС проверки и ревизии;
  • помощ в хода на процедури по възстановяване на ДДС.

Делчев и Партньори също помага на неевропейските компании, действайки като техен акредитиран представител, за изпълнението на техните ДДС задължения в България.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно корпоративно и фирмено обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно правно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни корпоративни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.