Конкурентно право и нелоялна конкуренция в България

Определението за „конкуренция” е дейност или състояние, при което стремежът е да се придобие или спечели нещо чрез победа или установяване на превъзходство върху дргите. В света на бизнеса и корпоративните образувания конкуренцията винаги е означавала вечната склонност към превъзходство.

В условията на откритата пазарна икономика и пазарно поведение едно или няколко предприятия може да постигнат това по един от следните начини:

  • чрез естествено развитие и растеж към това да бъдат най-добрите, защото предлагат най-добрия продукт на най-добрата цена, и по този начин постепенно установявайки господство над останалите участници на пазара;
  • предприятията може да решат да се разрастват изкуствено, като просто придобият или придобият контрол над други предприятия, като крайният резултат е отново едно икономическо образувание, стремящо се към превъзходство спрямо другите;
  • независимите предприятия може да се стремят към превъзходство и като сключват споразумения помежду си.

Конкурентното право е насочено към това да гарантира правилата на тази игра, т.е. естественият растеж и развитието на предприятията към постигането на господство не е забранено, а само злоупотребата с него; изкуственият растеж, водещ до създаването и засилването на господстващо положение, е нежелано положение; а предприятията трябва да са много предпазливи при какви условия сключват споразумения, за да не доведе това до предотвратяване, ограничаване или изкривяване на конкуренцията. Конкурентните правила днес очертават по императивен начин пазарното поведение на предприятията и тяхното спазване може да означава разликата между един проспериращ и постоянно разрастващ се бизнес или пък към неговия внезапен срив.

За последното десетилетие конкурентното право в България и в Европейския Съюз претърпя интензивно развитие, като достигна до немалки измерения на почти всеки възможен пазар. Развитието на световния пазар, както и на пазара в Европейския Съюз наложи нов  „етикет” на конкурентно поведение.

Ние от Делчев и партньори сме отдадени на това ежедневно да ръководим нашите клиенти в тяхната борба за превъзходство на пазара. Нашата практиката покрива пълния набор от правни консултации и услуги в съответствие с конкурентното право на Европейския съюз и България, както и националните правила, забраняващи нелоялната конкуренция. По-специално това обхваща:

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.