За нас

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения.

Делчев и Партньори предоставя пълния спектър от правни, юридически и данъчни услуги и решения на мултинационални корпорации с бизнес в България, на чуждестранни и български дружества, на местни предприемачи, на неправителствени организации и физически лица.

Нашите опитни юристи и данъчни консултанти ще ви съдействат по всякакви правни и данъчни въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени.