Консултантски услуги в областта на правото на Европейския съюз

Делчев и партньори постоянно развива и обогатява своите експертни знания и  професионален опит в отделните области на правото на Европейския съюз, като следи отблизо развитието на вторичното законодателство на ЕС и съдебната практика на Съда на Европейския съюз, които имат своята непрестанно увеличаваща се роля и в развитието и прилагането и на българското вътрешно законодателство.

Делчев и Партньори ежедневно оказва съдействие на своите клиенти чрез консултации и процесуално представителство по въпроси, касаещи всички области на правото, в които нашият екип специализира, и които по някакъв начин са свързани с европейското право и юриспруденция.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.