Недвижими имоти

След падането на комунизма през 1989 г., България навлезе в болезнената и непредвидима фаза на преход от държавна към пазарна икономика. В рамките на само няколко години правото на собственост върху недвижими имоти беше прехвърлено от държавата към частни собственици по силата на редица закони за приватизация. Държавната  и общиснката собственост се приватизираха чрез директни продажби или масови приватизационни програми. Наскоро приватизираните дружества допълнително „отчуждиха” недвижими имоти в стремежа си да съберат така нужни финансови ресурси. От 1989 г. до днес собствеността върху недвижимите имоти в България се е изменила напълно.

Голямата смяна на собственост беше придружена от развиващо се и често противоречиво законодателство. Българските вещни закони преминаха през драстични изменения, породени от нуждата за пазарно ориентирано вещноправно законодателство. Тези промени в законите, а и в обществото като цяло, за съжаление създават основания за пораждането на вещноправни спорове, чести промени в статута на земята, неясноти и други проблеми.

Юристите на „Делчев и партньори”, занимаващи се с вещно право предоставят цялостно обслужване на клиенти, търсещи да закупят или продадат имот в България, развиващи проекти или участващи в съвместни предприятия. Доверете ни се и няма да съжалявате.

Юридическите ни услуги в областта на недвижимите имоти са изпитани и качествени. Ние вярваме, че вещното право може да се практикува ефективно единствено от специалисти, които разбират културния и езиковия контекст, в който се предоставя консултацията.

Практиката на „Делчев и партньори” в областта на вещното право включва всички аспекти на правото, свързани със собствеността и използването на земя и сгради, включително:

  • юридически услуги свързани с вещното право в България;
  • придобиване на недвижими имоти в България;
  • такси за прехвърляне на недвижими имати в България;
  • ДДС върху недвижими имоти в България;
  • данък върху недвижими имоти в България.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.