Несъстоятелност

Несъстоятелността в България се регулира от разпоредбите на глава IV от Търговския закон, които са първоначално приети през 1994.

Някои вярват, че уредбата на несъстоятелността по българското право е в „силно съответствие“ с международните стандарти (ERBD 2009 Insolvency Law Assessment). Според други, обаче, „българското дружествено право по несъстоятелност не е предоставило ефективен механизъм за разрешаването на финансовите трудности на компаниите по начин, който да не накърнява неоправдано правата на кредиторите“( World Bank 2003 Financial Sector Assessment Program)

Всяка несъстоятелност разпалва необикновено голям брой конфликти и взаимозависими интереси, фокусирани върху едно – удовлетворяване от имуществото на длъжника. Ето защо, като правило, уредбата на несъстоятелността е присъщо сложна и е насочена към трудно постижимата цел на универсалното удовлетворяване на кредиторите. В допълнение към естествените юридически сложности на несъстоятелността, изглежда че в някои отношения България е създала уредбата си прекалено тежка и неефективна.

Адвокатите на Делчев и Партньори притежават задълбочени познания за всеки аспект на несъстоятелността и са представлявали практически всеки вид клиент в хода на несъстоятелността. Адвокатите на Делчев и Партньори са защитавали кредитори на несъстоятелни дружества, несъстоятелни дружества, както и дружества, които са атакувани в съда с твърдения за неплатежоспособност. Сред адвокатите на Делчев и Партньори също така има такива, които притежават правоспособност да бъдат синдици на несъстоятелни дружества.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, данъчни и правни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.