Нашите клиенти

Нашият екип от юристи има привилегията да работи с внушителен набор от:

  • български дъщерни дружества и клонове на мултинационални корпорации;
  • чуждестранни и български дружества;
  • местни предприемачи;
  • юридически лица с нестопанска цел;
  • частни лица.

Сред нашите клиенти са 3 български дружества, част от Топ 100 компаниите с най-големи приходи, както и над 100 от най-значимите международни инвеститори.

В случай че проявявате интерес към представителните ни клиенти и проекти, моля, свържете се с нас.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните бизнес юристи, адвокати, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно правно обслужване и индивидуални данъчни, юридически и адвокатски услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.