Корпоративна и социална отговорност

Корпоративна отговорност

Нашaта корпоративна философия е основана върху убедеността ни, че всеки човек е предопределен да търпи непрекъснато развитие и е движен от стремеж за себеутвърждаване.  За нас „развитие” е напредъкът по пътя към постигане на самоусъвършенстване, гъвкавост и уважение към самия себе си и към останалите.

Ние създаваме подходяща среда, в която хората откриват в себе си способността да използват тази среда за развитие, промяна и лично израстване. Ние насърчаваме напредъка, като сме истински (открити в чувствата си, откровени и искрени), приемащи (безрезервно позитивни) и разбиращи (чрез споделяне и емпатия).

Социална отговорност

Нашата общност е важна за нас. Част от политиката на адвокатското дружество е да проявяваме благотворителност и да работим про боно за благотворителни и нестопански организации.

Членство в нестопански организации

Делчев и Партньори реши да стане член и по този начин да подкрепи дейността и инициативите на следните бизнес организации с нестопанска цел:

  • Американска търговска камара в България

Американската търговска камара в България е подразделение на Американската търговска камара и е член на Европейския съвет на Американските търговски камари. Нейната цел е да подпомага икономическите отношения между американски и български търговски предприятия, както и да съдейства за подобряването на бизнес климата в България.

  • Български икономически форум

Основната цел на Български икономически форум е да промотира бизнес средата в България и югоизточна Европа пред потенциални чуждестранни инвеститори и да улеснява диалога между изпълнителната власт и бизнеса.

 

 
=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване, абонаментни и индивидуални данъчни, адвокатски и юридически услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.