Разходи при прехвърляне на недвижим имот

Сделките за прехвърляне на недвижими имоти в България са предмет на облагане със следните данъци, такси и държавни такси:

  • данък за прехвърляне на недвижим имот – размерът на данъка за 2020 г. за имоти, придобити на територията на Столична община е 3%;
  • нотариални такси – базирани на прогресивна таблица, с максималната нотариална такса в размер на BGN 6000 (близо EUR 3000 евро) без ДДС;
  • държавна такса за вписване на сделката – 0,1%.

Всички горепосочени данъци и такси се налагат на базата на по-високото измежду продажната цена и данъчната оценка на недвижимия имот, определена от общината по местонахождението му.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествени правни и данъчни услуги по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нас се доверяват множество мултинационални корпорации с бизнес в България, чуждестранни и български дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.