Юридически услуги в областта на недвижимите имоти

Придобиване на недвижими имоти 

„Делчев и партньори” има обширен опит във всички области на вещното право. Нашата експертиза включва:

  • планиране и извършване на необходимите проверки за установяване и оценяване на търговските рискове, присъщи на сделките с недвижими имоти;
  • планиране на действия за минимизиране или премахване на данъчни и други задължения;
  • предоставяне на консултации и изготвяне на договори за придобиване на недвижими имоти;
  • предоставяне на консултации и изготвяне на документи за обезпечения, свързани с недвижими имоти, включително ипотеки;
  • предоставяне на консултации по всички въпроси, свързани с наемните правоотношения, преглед на договори за наем и договори за управление;
  • подаване на жалби срещу предвиденото планиране на територии, водене на комуникация с органите на местното самоуправление;

Финансиране на недвижими имоти

„Делчев и партньори” предоставя услуги по изготвяне и договаряне на сложни кредитни споразумения, споразумения за револвиращ кредит, ипотеки и рефинансиране на съществуващи споразумения.

Строителство

„Делчев и партньори” предоставя юридически услуги, които покриват всички етапи на строителството, проектирането и инженерството, включително структуриране на проекта, преценка на изпълнимостта на проекта, изготвяне на договорната документация и свързаните с нея обезпечения, администриране на договори, предоставяне на съвети по време на проектиране и строеж и разрешаване на спорове.

Нашите знания, опит и умение да разбираме нуждите на нашите клиенти в строителната индустрия са натрупани в процеса на предоставяне на консултации на редица предприемачи, ръководители, изпълнители, основни подизпълнители, инженерни и проектанти.

Съдебни спорове, свързани с недвижими имоти

„Делчев и партньори” ще ви даде своевременни насоки относно основанието и рисковете при всеки възникнал спор.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествени правни и данъчни услуги по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нас се доверяват множество мултинационални корпорации с бизнес в България, чуждестранни и български дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.