Данък за недвижим имот

Собственикът на недвижим имот е длъжен да плаща следните годишни данъци и такси:

Годишен данък за недвижим имот

Данъкът се плаща към общината по местонахождението на имота. Размерът на годишния данък за имоти на територията на Столична община за 2020 г. е в размер на 0,1875 %. Физическите лица плащат данък за недвижим имот на базата на данъчна оценка. Юридическите лица плащат данък за недвижим имот на базата на счетоводната стойност.

Годишна такса смет

Годишната такса за сметосъбиране, сметоизвозване и за обезвреждане на битови отпадъци (такса смет) се определя от всяка община. Физическите лица заплащат такса смет на базата на данъчната оценка. Юридическите лица плащат годишната такса смет на базата на счетоводната стойност. Предвидени са и други начини за плащане на таксата смет от юридическите лица.

 

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествени правни и данъчни услуги по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нас се доверяват множество мултинационални корпорации с бизнес в България, чуждестранни и български дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.