ДДС при продажба на недвижим имот

Сгради

Прехвърлянето на сгради (апартаменти) се облага с ДДС. Това на практика означава, че ако продавачът е българско юридическо лице, регистрирано за целите на ДДС, той ще е длъжен да начисли ДДС.

Земя

Прехвърлянето на собственост върху земеделски (неурегулирани) земи се счита за доставка, освободена от ДДС., т.е. продавачът не е длъжен да начислява ДДС, но все пак има право да избере да начисли ДДС.

Прехвърлянето на земи в регулация се облага с ДДС.
 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествени правни и данъчни услуги по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нас се доверяват множество мултинационални корпорации с бизнес в България, чуждестранни и български дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.