Адвокати

Галина Славова

Галина Славова предоставя данъчни съвети и е ангажирана с услугите по данъчно представителство за чуждестранни дружества и физически лица, неустановени за данъчни цели в България, с фокус на ДДС представителство и ДДС отчитане. В частност, опитът на Галина Славова включва представителство на чуждестранни клиенти пред българската данъчна администрация в хода на регистрации за целите на ДДС, изготвяне на месечни ДДС справки-декларации и отчетни регистри, Интрастат, представителство пред данъчната администрация в хода на процедури по възстановяване на ДДС, при данъчни проверки и данъчни ревизии, както и поддържане от името на клиентите на ежедневен контакт с данъчната администрация. Като част от данъчната практика на Делчев и Партньори, Галина Славова е участвала и допринесла за развитието на услугите по ДДС представителство и агентство за чуждестранни клиенти, неустановени в България за данъчни цели, които са задължени да се регистрират за ДДС цели в България.

Представителен опит

  • Europipe GmbH – услуги по ДДС представителство за във връзка с дейността на дружеството като доставчик на заварени метални тръби, предназначени за изграждането на проекта Южен Поток.
  • MAN Truck & Bus AG – ДДС съвети, ДДС представителство в процедура по възстановяване, представителство в хода на данъчни ревизии, услуги по месечно ДДС и Интрастат отчитане.
  • MAN Truck & Bus AG – данъчни съвети, касаещи доставка на транспортни средства за обществения транспорт на стойност 34 милиона евро по обществена поръчка.
  • Toshiba Corporation (Japan) – ДДС представителство и Интрастат отчитане във връзка дейността на дружеството по рехабилитацията, реновацията и реконструкцията на електроцентралата Марица Изток 2.
  • IHI Corporation (Japan) – ДДС представителство, Интрастат отчитане и помощ в хода на данъчни ревизии във връзка дейността на дружеството по рехабилитацията, реновацията и реконструкцията на електроцентралата Марица Изток 2.
  • Mitsui and Co (Japan) – ДДС представителство във връзка дейността на дружеството по рехабилитацията, реновацията и реконструкцията на електроцентралата Марица Изток 2.
  • DSD Hilgers Stahlbau GmbH – ДДС представителство и данъчно отчитане, представителство в хода на данъчни проверки и ревизии, касаещи дейността на дружеството като подизпълнител, участващ в изграждането на електроцентралата Марица Изток 1.
  • Siemens Enterprise Communications Gmbh & Co (Germany) – възстановяване на ДДС на активи, придобити преди ДДС регистрацията; услуги по месечно ДДС представителство; представителство в хода на ДДС ревизии и проверки.
  • Reward Gateway (UK) Ltd. (Bulgarian Branch) – предоставяне на данъчни съвети по облагане на доходите на физически лица и помощ за служителите на българския клон при изготвянето и подаването на годишната данъчна декларация във връзка с упражняване на права по реализиране на акции на дружеството; предварителни данъчни изчисления; предоставяне на съвети за възможни данъчни облекчения; подаване на годишни данъчни декларации за служителите на Клона.
  • HABAU PPS Pipeline Systems GmbH – предоставяна на ДДС съвети, касаещи данъчния статут на дружеството в България във връзка с възложеното строителство на българо-румънската газова връзка под река Дунав, в това число услуги по ДДС регистрация, предоставяне на данъчни съвети за ДДС режима на услуги по договора с възложителя и подизпълнителите, включени в проекта; услуги по ДДС представителство; подаване на данни по Интрастат; ежедневна поддръжка във връзка с данъчните инспекции и ревизии на българската данъчна администрация.

Образование
Софийски университет,  магистър по право

Езици
английски, немски