Адвокати

Недялка Вълчева

Недялка Вълчева се присъединява към екипа на Делчев и Партньори през 2011г. като стажант. Още от самото начало на работата ѝ за Делчев и Партньори Недялка Вълчева участва в широк кръг от дейности, включително проучвания по правни въпроси и съдебна практика, както и изготвяне на различни правни документи. Това ѝ позволява да се възползва едновременно от предимствата на образованието в университета и практическия опит.

Като студент Недялка Вълчева побеждава в няколко национални отборни състезания за решаване на казуси в областта на гражданското и търговското право. Тя също е и самостоятелен автор на статия за принудителното изпълнение върху недвижим имот като актив от търговско предприятие по реда на Закона за особените залози. За тази статия Недяла Вълчева печели втора награда на национално състезание за студентски научни разработки в областта на гражданското и търговското право през 2014г.

След завършването ѝ с отличие от Софийски университет „Св. Климент Охридски” Недялка Вълчева е повишена в „Associate”. В момента Недялка Вълчева работи по различни аспекти от гражданското и търговското право и защитата на личните данни.

Допълнителни квалификации

През 2015г. Недялка Вълчева успешно завършва курс за млади юристи по въпросите на арбитража, организиран от Арбитражния съд към Българската Търговско-промишлена палата.

През 2018г. Недялка Вълчева успешно завършва и 3-месечен интензивен курс по финанси и счетоводство.

Представителен опит

  • Част от екипа, който предоставя цялостно правно обслужване по преструктурирането на бизнес дейността на Agrana Zucker GmbH в България във връзка с вливането на Аграна България ЕАД в Аграна Трейдинг ЕООД;
  • Част от екипа, който предоставя цялостно правно обслужване на Bovie Medical Corporation (дружество, което се търгува на Фондовата борса в САЩ) при придобиването на Боуви-България ЕООД, включително извършване на due diligence, изготвяне на договор за покупко-продажба на дялове и на договор за управление между Боуви-България ЕООД и управителя;
  • Част от екипа, който извършва пълен due diligence за Сика България ЕООД във връзка с потенциално придобиване на химически завод в България;
  • Част от екипа, който извършва пълен due diligence за голям гръцки производител на масла от семена и зърнени култури във връзка с придобиването на акции в един от големите производители на зърно в България;
  • Част от екипа, който предоставя пълно правно обслужване на европейски кредитор на българска финансова институция, отпускаща малки и средни заеми, по редица правни въпроси, касаещи отношенията с българския кредитополучател, включително планирано преобразуване, предсрочно погасяване чрез рефинансиране;
  • Част от екипа, който предоставя правна консултация на компания, базирана в Швейцария, която се занимава с управление на фондове, по отношение на частно предложение за записване на облигации, изпратено от българска компания, занимаваща се с отпускане на потребителски и бизнес кредити;
  • Част от екипа, който консултира Reward Gateway (UK) Ltd във връзка с промени в управлението на българския клон и различни въпроси, свързани с трудоправната документация;
  • Част от екипа, който подпомага Фокс Интернешънъл Ченълс България ЕООД при изпълнението на проект, целящ привеждане на цялата трудовоправна документация на компанията в съответствие с българското законодателство и вътрешната структура на персонала.

Образование
Софийски университет, магистър по право

Езици
английски