Адвокати

Ирина Гюрова

Ирина Гюрова има над 20 години професионален опит като одитор, главен счетоводител и финансов контрольор, финансов директор и мениджър в отдел „сделки и реструктурирания“.

Образование
Софийски университет, магистър по бизнес администрация

Други квалификации
АCCA, FCCA

Езици
английски