Адвокати

Иван Маринов

Иван Маринов се присъединява към Делчев и Партньори през 2005 г. Неговите сфери на дейност включват гражданско и търговско право и разрешаването на правни спорове, със специализирана насоченост в конкурентното право, материята на нелоялната конкуренция и правото на интелектуална собственост. Иван Маринов е ангажиран в преобладаващата част от случаите на Делчев и Партньори, свързани с разрешаване на гражданско- и търговско-правни спорове пред арбитраж и държавен съд в България. Притежава пространен опит в изграждането на най-добрите стратегии за защита, които съчетават най-подходящата комбинация от факти, доказателства, съществуваща съдебна практика и допуснати пропуски, както и безкомпромисен и точен фокус върху най-малките детайли. Занимавал се е с редица случаи с чувствителна сложност от фактическа, доказателствена и правна страна и през годините е съумял да съчетае опитът и нововъведенията при разрешаването на правни спорове.

Иван Маринов се занимава с всякакви аспекти на конкурентното право и материята на нелоялна конкуренция, както и тяхната връзка с гражданското, търговското и правото на интелектуална собственост. Съветвал е клиенти относно тяхното пазарно поведение като господстващи предприятия или при техните споразумения за сътрудничество и специализация с техник конкуренти. Също така е съветвал клиенти при изграждането и реорганизацията на техните регионални и национални дейности, включително като представляващи част от по-широки общностни или международни мрежи. Иван Маринов е бил ангажиран при изграждането на различни бизнеси и мрежи за разпространение, основаващи се на разнообразни формули и форми за разпространение като (не)изключителност, селективна дистрибуция, франчайз, споразумения за представителство и онлайн/електронна дистрибуция. Участвал е в оформянето на комплексни мрежи за разпространение, свързани с правата на селекционер върху нови сортове растения. Иван Маринов също така е предоставял съвети по редица случаи, свързани с придобивания от конкурентноправна гледна точка и уведомяването пред националния орган по конкуренция. На ежедневна база той предоставя съвети, свързани със забраната за нелоялна конкуренция в търговските и търговско-потребителските практики, като например увреждане на доброто име, въвеждане в задлуда, заблуждаваща и сравнителна реклама, имитация, нелоялно привличане на клиенти и др. Участвал е в провеждането на обучения на персонала на клиенти по въпроси, свързани с конкурентното право и материята на нелоялната конкуренция. Поради изключителната чувствителност и конфиденциалност на повечето от тези въпроси и отношения с клиенти за повечето от тях по-долу не е предоставено посочване. Иван Маринов специализира и в сферата на правото на интелектуална собственост. Той има дългогодишен опит в сферата на авторското право и сродните му права, индустриалната собственост и sui generis правата върху бази данни и нови сортове растения. В материята на авторското прави е съветвал и понастоящем съветва телевизионни организации, печатни медии, рекламна агенция, продуцентски студиа и студиа за дублаж, продуценти, автори и актьори. Притежава опит в колективното управление на авторски и сродни права и участвал в преговори с организации за колективно управление. В сферата на индустриална собственост се занимава с патенти, полезни модели, марки и географски означения. Притежава опит, свързан с бази данни и нови сортове растения. Иван Маринов и участвал и при предоставянето на комплексни данъчни консултации и случаи с акцент върху правата на интелектуална собственост.

Представителен опит

 • придобиване и продажба на Пикадили, една от основните хранителни вериги в България – участва в изготвянето на правния анализ във връзка с придобиването на Пикадили от страна на Delta Maxi, Сърбия, включително конкрентноправните аспекти на сделката и изготвянето на уведомлението до националния орган по конкуренция; участва също така и в изготвянето на правния анализ, изготвян от продавача, при последващата продажба на Пикадили на Delhaize Group, Belgium, в която Делчев и Партньори работят в сътрудничество с Clifford Chance (London)
 • продажбата на Фама, една от основните фабрики в България за млечни продукти, на GED, испански частен фонд – участва като консултант на продавача и изготвянето на уведомлението за сделката пред националния орган по конкуренция;
 • продажбата на Пампоров ски, единственият производител на ски в България, който е сред топ 10 на производителите на ски в света, на Amer Sport, Финландия – участва като консултант на продавача;
 • продажбата на 2be, най-голямата мрежа в България за продажба на дребно на аксесоари за телефони, на Българска телекомуникационна компания – участва като консултант на продавача, в това число във връзка със сложни аспекти, свързани с права на интелектуална собственост и конкурентното право;
 • участва като консултант при преструктурирането на East Balkan Properties plc – компания, листната на AIM, занимаваща се с инвестиции в недвижимо имущество в Югоизточна Европа, основно в търговски имоти и такива за търговия на дребно, с фокус върху България, Румъния и Сърбия;
 • ангажиран е при уреждането на отношения и разрешаването на спорове между съдружниците в TechnomarketDomo NV съгласно българското и нидерландското право. По отношение на нидерландските аспекти Делчев и Партньори работи в сътрудничество с Clifford Chance (Amsterdam), заедно участвайки при разрешаването на спор пред нидерландския съд;
 • Публисис, което е част от една от най-големите рекламни агенции в света – по всякакви въпрос свързани с реклама, промоционални активности и нелоялна конкуренция; участва при успешното представителство по рядко по рода си дело, свързано с (не)съществуването на авторски права върху печатни шрифтове; консултирал е Публисис по авторскоправни въпроси при изработването на националното лого на Република България;
 •  bTV Commedy, който е част от bTV Media Group, една от двете най-големи телевизионни и медия организации в България – във връзка с ежедневната дейност на канала през периода 2005 г. – 2010 г. и всякакви въпроси, свързани с авторски и сродни права, включени в неговата дейност, включително телевизионни лицензии, колективно управление, реклама, собствени телевизионни продукции, закупуването, разпространението и продажбата на телевизионно съдържание и продажбата на телевизионни програмни права и др.;
 • Fox International Channels Bulgaria, което е част от групата на Fox International Channels – във връзка с авторски и сродни права, както и във връзка със съдебни спорове със Съвета за електронни медии;
 • Media Link, студио, занимаващо се с разпространението и дублажа на чуждестранни телевизионни канали (измежду които National Geographic, Disney и др.) – във връзка с авторски и сродни права, касаещи превода, дублжа и разпространението на тези канали на територията на България, включително колективното управление на тези права;
 • Brown Forman, софийски клон, част от Brown Forman Corporation, един от най-големите американски производители в сектора на вино и спиртни напитки (Jack Daniel’s, Finlandia Vodka и др.) – във връзка с рекламни и промоционални активности и кампании;
 • Филтон, водещ национален производител на аксесоари за прахосмукачки – участва в разрешаването на спор и отнасянето му до съда и националния орган по конкуренция, в който три лице регистрират една и съща марка;
 • L’Oreal Bulgaria, дъщерно дружество на L’Oreal Paris – по различни въпроси, свързани с търговско, потребителско и конкурентно право, рекламни и промоционални кампании, включително въпроси, свързани със спорове пред националния орган по конкуренция и съда;
 • издателят на някои от най-уважаваните списания в България, измежду които Amica, Max, Brava Casa и др. – по въпроси във връзка с авторско право, свързани със съдържанието и издаването на тези списания, както и съдебни спорове, свързани с авторски права;
 • Ubisoft, Франция, което е водеща компания за видео игри, и неговото българско дъщерно дружество – по различни въпроси във връзка с авторски и сродни права, свързани с видео игри;
 • Зов Сълюшънс, българска софтуерна компания – по въпроси във връзка с права на интелектуална собственост върху компютърни програма и тяхното използване;
 • Wrigley Bulgaria, дъщерно дружество на Wm. Wrigley Jr. Company – по въпроси, свързани с реорганизацията на неговата търговска дейност в България;
 • Ер Виа, което българска авиокомпания – разрешаване на спорове във връзка с серия от сложни случаи, свързани с изгубен самолет, включително събирането на доказателства от множество юрисдикции в и извън Европейския съюз; разрешаване на спор по арбитражно дело, свързано с координацията на слотове и единствения терористичен акт в новата история на България;
 • Alstom Bulgaria, дъщерно дружество на Alstom, Нидерландия и основен изпълнител на изграждането на термална електроцентрала с 670-MW, проект на стойност BGN 1.2 милиарда – във връзка с разрешаването на съдебни спорове, свързани изграждането на електроцентралата;
 • К&К Електроникс (сега Техномаркет България), което е един от най-големите търговци на дребно и на едро на електроника в България – във връзка с разрешаването на множество съдебно спорове и различни търговски дела;
 • Wolters Kluwer, глобална компания за информационни услуги – национален респондент потентни дела в България;
 • Автор в изданието „Вертикални споразумения” на Getting the Deal Through за 2009, 2010, 2015 и 2016 г.

Образование
Софийски университет, магистър по право

Езици
английски