Адвокати

Ралица Дамянова

Ралица Дамянова предоставя съвети по дружествено и търговско право и помага на нашите български и международни клиенти при сделки с дялове и акции в български дружества, при учредяване на дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества. Ралица Дамянова изготвя документи за реорганизации или реструктуриране на предприятия чрез сливания, увеличаване / намаляване на капитала, извършването на непарични вноски, учредяване на холдингови дружества, ликвидации и прочее.

Представителен опит

  • Съветва и осъществява прехвърлянето на търговското предприятие на българското дружество на HL Display AB (Sweden) – водещ международен доставчик на продукти и решения за комуникация и предлагане в търговски помещения за търговия на дребно на хранителни и нехранителни стоки.
  • Съветва и помага на швейцарското дружество Balkania Estate Sarl да придобие един от най-големите български винопроизводители – Katarzyna Estate.
  • Съветва и осъществява вливането на Риъл Солушънс ЕООД в БТЛ Индъстрис АД – един от най-големите производители на медицински изделия.

Образование
Нов български университет, магистър по право

Езици
английски, испански, френски