Концентрации в България

Пътят към придобиването на икономически растеж и стабилност на пазара често предполага обединяването на икономическите усилия и консолидирането на икономическата сила на независими предприятия. Когато в резултат на това се стигне до придобиване или промяна в контрола върху едно независимото предприятие и това доведе до дълготрайна промяна в структурата на засегнатите предприятията и следователно и в структурата на пазара, се счита, че е налице концентрация (между предприятията). Ако общият оборот на засегнатите предприятията за предходната финансова година надвиши определен праг, операцията подлежи на предварително уведомяване пред националния конкурентен регулатор. .

През годините конкурентното право в България и в Европейския Съюз внимателно очертава границите на такива операции. Адвокатите на Делчев и партньори могат да Ви окажат прецизни правни услуги за целите на успешно постигане на всякаква форма на концентрация в България, като например сливане или придобиване на компания в Бълария. Ние може да ви посъветваме относно:

  • Придобивания и сливания в България;
  • Промeни на контрола в България (придобиване на едноличен и съвместен контрол, промяна на контрола, размяна на активи и т.н.);
  • Формиране на пълнофункционални съвместни предприятия в България;
  • Уведомления за концентрациите в България.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.