Корпоративно преструктуриране в България

Делчев и партньори ще ви помогне при преструктурирането на вашите бизнес операции в България. Мотивите за преструктуриране на вашата организация в България могат да бъдат различни, напр. данъчни, правни, конкурентноправни и др. Независимо от целта, за да бъде една реорганизация наистина успешна, тя трябва да бъде структурирана по начин, който не само оптимизира крайното данъчно положение на предприятието, но и който адресира множеството правни въпроси, възникващи в резултат на преструктурирането. Нашите специалисти по корпоративно и данъчно право работят заедно, за да помагат на клиентите ни в структурирането и преструктурирането на техните операции в България.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.