Злоупотреба с монопол и господстващо положение в България

Господстващото положение се разбра като икономическа концепция, при която едно предприятие или група от предприятия (колективно господство) са в позиция да действат, без да се съобразяват с останалите конкуренти или потребителите, т.е. това предприятие или група от предприятия не се сблъсква с ефективно противодействие от страна на своите конкуренти или потребителите. Монополът е налице, когато държавата предоставя специални или изключителни права на дадено предприятие, като по този начин проявява същата икономическа същност като господстващото положение.

Самото наличие на „монопол/господстващо положение” на предприятие или група от предприятия не представлява нарушение на правилата за конкуренцията. Mонополът/господстващото положение обаче може да бъде използвано за злоупотреба в резултат от икономически неоправданото поведение на монополиста/господстващото предприятие или групата от предприятията, притежаващи колективно господстващо положение. Следователно монополистът/господстващото предприятие/тия имат специалната отговорност „да не позволяват тяхното поведение да засегне конкуренцията” на пазара. Злоупотребата може да бъде разделена на две главни категории – експлоатираща и изключваща.

Делчев и партньори може да ви предостави съвет относно Вашето поведението или поведението на Ваш конкурент на пазара в България като монополист/господстващо предприятие, и по-специално при хищническо поведение, ценова преса, договаряне при изключителни условия, отказ да се договаря, злоупотреба при дискриминация, обвързани и пакетни продажби, прекомерно високи цени и други прояви на злоупотреба, както и възможна защита.

 

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.