Дистрибуция, представителство, договори за франчайз; общи условия в България

Нашите правни специалисти предоставят бизнес ориентирани правни консултации във връзка с всички видове търговски отношения в България, например договор за франчайз, представителство и договори за дистрибуция, доставки на стоки и услуги, фасилити мениджмънт и спонсорство. Ние съще предоставяме на вътрешнокорпоративните екипи на нашите клиенти ежедневно съдействие и консултации, образци на документи, указания и други средства необходими за сключването на търговски договори в България.

 

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.