Правни услуги, свързани с банково право и финанси в България

Делчев и партньори представляват клиенти във всички аспекти на финансовите сделки – от избор на най-подходящия правен механизъм и договарянето му, до документиране и финализиране на сделката, а когато е необходимо, и при прилагане на оздравителни мерки и сключване на договори за реорганизация.

Ние също предоставяме правни консултации и на корпоративни заематели/кредитополучатели, участващи в сливания и придобивания, продажби на действащи бизнес единици, финансиране на проекти, преструктуриране на дългове, оборотни средства и други сделки за финансиране.

 

 

=====================================================================================================

ДДелчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.