Създаване на дружества в България и дружествено административно съдействие

Делчев и партньори ще ви консултира относно най-подходящата правна структура съгласно българското законодателство в зависимост от инвестиционните Ви цели.

Можем да ви помогнем да създадете дружество, да регистрирате търговско представителство или да основете сдружение/фондация в България. При необходимост, можем да ви предоставим и съответното дружествено административно съдействие.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.