Авторско право и сродни права в България

Авторско право

Авторското право, заедно с индустриалната собственост, e един от двата основни стълба на днешната концепция за интелектуална собственост.

Ние от Делчев и партньори помагаме на клиентите да решат дали създаденото от техните интелектуални усилия е или може да бъде защитено от българското авторско право. Ние можем да Ви посъветваме икономически какъв е най-подходящият начин за отстъпване на правото на ползване в България или извън нея, както и да предпазим вашия бизнес срещу авторскоправни нарушения в България.

Сродни права

Развитието на комуникацията, особено на мас-медиите, от една страна, и авторското право от друга, водят до естествената поява и развитие на широк спектър от права, много сродни до концепцията за авторско право. Именно сродните права са тези, които допълват и до голяма степен допринасят значително за популяризирането на произведения, защитени от авторското право.

Делчев и партньори биха могли да предоставят съвет на своите клиенти във връзка с всички аспекти на сродните права, свързани с:

  • изпълнители;
  • продуценти на звукозаписи;
  • продуценти на аудио-визуални произведения;
  • телевизионни и радио организации;
  • създатели на бази данни.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.