Данъчно облагане на място на стопанска дейност

Много често чуждестранните инвеститори не осъзнават, че тяхната икономическа дейност в България би могла да ги установи в страната за данъчни цели чрез място на стопанска дейност, чиито печалби са облагаеми в България. Консултантите на Делчев и Партньори могат да ви дадат съвет по всички въпроси, свързани с мястото на стопанска дейност – дали вашата дейност в България създава риск от формиране на място на стопанска дейност, как дейността ви се третира съгласно българските данъчни разпоредби относно установяването с място на стопанска дейност и съгласно правилата на спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане между България и държавата, на която сте местно лице за данъчни цели, как бихте могли да избегнете формирането на място на стопанска дейност, кога и как да регистрирате място на стопанска дейност, какво е данъчното облагане на мястото на стопанска дейност и други.

 

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.