Трансферно ценообразуване

Развиващите се пазари и техните законодателства постепенно започват да осъзнават огромното значение на методите за трансферно ценообразуване и на правилата за това. В същото време подробните и усъвършенствани правила за трансферно ценообразуване са характерни за развитите данъчни системи. След присъединяването на България към Европейския съюз през 2007г. правилата за трансферно ценообразуване в България започват да придобиват все по-голяма важност въпреки почти несъществуващата правна рамка и административна практика. Ние в Делчев и партньори работим заедно с нашите клиенти по разработването на успешна стратегия за трансферно ценообразуване, така че те да са надеждно защитени срещу евентуални спорове с приходната администрация относно възнагражденията по сделки със свързани лица.

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.