Данъчно и процесуално представителство

Специалистите на Делчев и Партньори са представлявали многобройни клиенти при извършването на данъчни проверки и ревизии и при обжалването на данъчни актове пред съответните административни инстанции в рамките на НАП. Ние разполагаме с богат опит в изготвянето на възражения и жалби срещу данъчни административни актове, включително ревизионни доклади, ревизионни актове и наказателни постановления, както и в представителство на клиентите в хода на производството по обжалване.

Имаме богата практика в областта на процесуалното представителство по данъчни дела пред българските съдилища. В повечето случаи ние водим делото от първата стъпка на оспорване по административен ред на съответния акт до неговото окончателно разрешаване от съда, като изготвяме всички необходими документи в хода на производството и представляваме клиента в съдебните заседания.

Делчев и Партньори разполага и с опит в областта на изготвяне на искания за отправяне на преюдициални запитвания по данъчни дела до Съда на ЕС след присъединяването на България към Европейския съюз през 2007г.

 

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.