Данъчно планиране

Делчев и Партньори взима участие при данъчното планиране на много от своите клиенти. В някои случаи работата ни е насочена към преструктуриране на дейността на клиента или към промяна на вида на планираната сделка с цел да се намали данъчната тежест. В други случаи ние планираме данъчните последствия от конкретни сделки. Стремим се да предложим на клиента пълен анализ на конкретната сделка или бизнес структура и да търсим оптималното решение за всеки индивидуален случай, като преценяваме всички данъчни аспекти в тяхната цялост, връзка и краен кумулативен ефект. Имаме опит в отправянето на запитвания до българските органи по приходите за предоставяне на разяснения по конкретни въпроси, когато това е необходимо е подходящо.

 

 

 

=====================================================================================================

Делчев и Партньори е първокласно адвокатско дружество с офиси в София и Пловдив, предоставящо пълно обслужване в сферата на търговските отношения. Опитните адвокати, юристи, данъчни консултанти и експерти на нашата правна кантора ще ви предоставят качествена услуга по всякакви  въпроси, пред които вие или вашият бизнес сте изправени. На нашето абонаментно обслужване и индивидуални адвокатски, правни и данъчни услуги се доверяват множество международни компании с бизнес в България, български фирми и търговски дружества, местни предприемачи, неправителствени организации и физически лица, базирани или осъществяващи дейност във всеки голям български град – София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и други.